Halaman

Kamis, 01 Agustus 2013

Dzikir dengan Asmaul Husna

Banyak cara berdzikir yang diajarkan para guru, ustadz, kyai dan ulama baik secara berjama’ah maupun seorang diri. Kendala utama dalam melakukan kegiatan dzikir seorang diri adalah mengantuk, merasa bosan dan kaki kram atau semutan ketika terlalu lama duduk berdzikir. Salah satu kegiatan dzikir yang kami sampaikan disini dan dapat dikerjakan seorang diri adalah dzikir dengan membaca asmaulhusna sebagai dianjurkan Allah dalam surat al A’raaf 180
Hanya milik Allah asmaulhusna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaulhusna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Al A’raaf 180)

Allah menganjurkan kita untuk berdo’a dan memohon padaNya dengan menyebut Asmaulhusna. Do’a dan dzikir dengan asmaulhusna ini sangat banyak menfaatnya dalam kehidupan sehari hari. Doa dan dzikir asmaulhusna dapat digunakan untuk pembentukan karakter, menghilangkan berbagai sifat buruk dan tercela, membentuk pribadi yang taqwa, kuat dan tangguh menghadapi berbagai masalah kehidupan, membuka jalan untuk mendapat kemuliaan, kekuasaan, rezeki , kesuksesan, kesehatan, dan kemenangan .

Untuk mengatasi rasa kantuk , bosan dan kram pada kaki akibat terlalu lama duduk maka dzikir dilakukan didalam hati dengan tehnik tertentu. Rasa kantuk diatasi dengan tehnik pengolahan nafas, dan untuk mencegah kram atau semutan dilakukan dengan merubah posisi duduk beberapa kali selam melaksanakan dzikir. Teknik pengolahan nafas juga bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi ketika berdzikir sehingga terhindar dari rasa kantuk dan bosan.

Contoh pelaksanaan dzikir Asmaulhusna dengan pengolahan nafas adalah sebagai berikut

DZIKIR dengan kalimat “ YA RAHMAN “

Ambil sikap duduk bersila, dengan kaki disilangkan satu dengan lainnya

Tarik nafas panjang ….kemudian hembuskan sebanyak tiga kali

Tarik nafas panjang secara perlahan-lahan sambil membaca “Ya rahman” berulang ulang didalam hati. Tahan nafas selama mungkin sambil tetap membaca “Ya Rahman “ di Dalam hati

Hembuskan nafas perlahan sambil membaca do’a : “Ya Allah ya Rahman , Engkaulah Tuhan yang maha Pengasih hamba mohon cinta kasihmu ya Allah, birohmatika ya arhamarrohimiin irhamna , irhamna, irhama….”

Setelah paru paru kosong sempurna, kembali pada langkah pertama, tarik nafas perlahan sambil membaca “ya Rahman “ didalam hati.

Demikian terus dilakukan sebanyak lima kali.

Lanjutkan dengan Asmaulhusna kedua “DZIKIR YA RAHIIM”

Rubah sikap duduk bersila dengan kaki kanan dihimpitkan diatas kaki kiri

Tarik nafas panjang perlahan lahan sambil membaca “ Ya Rahim “ didalam hati. Tahan selama mungkin sambil masih tetap membaca “ya Rahim”. Hembuskan perlahan –lahan sambil membaca do’a : Ya Allah ya Rohim , Engkaulah Tuhan yang maha penyayang penuh kasih sayang, hamba mohon kasih sayang dariMu ya Allah, birohmatika ya arharmar rohimiin , irhamna…irhamna…irhamna “

Demikian seterusnya sebanyak lima kali

Seterusnya dengan cara yang sama bisa dilanjutkan dengan asmaulhusna yang lain seperti YA MALIK, YA QUDDUS, YA SALAM, YA MU’MIN, YA MUHAIMIN , YA AZIZ, YA JABBAR, YA MUTAKABBIR……DST. Doa yang dibaca disesuaikan dengan Asmaulhusna yang dibaca.

Misalnya untuk meminta kekuasaan ,jabatan, kemuliaan dan lain lain baca “Ya Malik”

Untuk membuka Rezeki dibaca YA RAZAK, YA FATTAH, YA MUGHNI

Untuk perlindungan dan pertolongan dibaca YA AZIZ, YA JABBAR, YA QOHHAR, YA ADZIM

Dengan metode diatas insya Allah kita tahan berdzikir sampai lama tanpa merasa letih mengantuk , bosan dan kram atau semutan pada kaki. Kalimat Asmaulhusna dibaca ketika menarik dan menahan nafas, ketika menghembuskan nafas baca do’a yang sesuai dengan kalimat asmaulhusna yang dibaca. Berikut beberapa contoh do’a yang dibaca mengiringi bacaan dzikir Asmaulhusna.

DO’A DAN DZIKIR ASMAULHUSNA
Baca ya Rohman ketika menarik dan menahan nafas. Ketika menghembuskan nafas baca do’a sebagai berikut: “ Ya Allah ya Rahman, Engkaulah Tuhan yang Maha pengasih penuh cinta kasih, limpahkan rahmat dan cinta kasih-Mu bagi hamba dan keluarga hamba didunia maupun akhirat. Ya Allah bi Rohmatika ya Arhamarrohimiin …irhamna…irhamna…irhamna. “

Baca ya Rohim ketika menarik dan menahan nafas. Ketika menghembuskan nafas baca do’a sebagai berikut : “ Ya Allah ya Rohiim, Engkaulah Tuhan yang maha pengasih penuh kasih sayang, hamba mohon rahmat dan kasih sayangMu, limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu bagi hamba dan keluarga hamba di dunia dan akhirat . Ya Allah, bi rohmatika ya Arhamar rohimin …irhamna ….irhamna ….irhamna.” Insya Allah kedua kalimat asmaulhusna ini jika dibaca rutin akan menimbulkan aura kasih sayang didalam keluarga, menghilangkan kebencian , pertengkaran, dendam dan suasana panas didalam rumah tangga. Dalam pergaulan sehari hari dzikiir ini akan menimbul aura kasih – sayang sehingga orang menaruh simpati , hormat dan sayang kepada orang yang melakukan dzikir ini.

Baca ya Malik ketika menarik dan menahan nafas . Ketika menghembuskan nafas baca do’a sebagai berikut : “ Ya Allah ya Malik, Engkaulah Raja yang berkuasa penuh diseluruh penjuru langit dan bumi, Engkau beri kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Kau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, Kau beri kemuliaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Kau cabut kemuliaan dari siapa yang Engkau kehendaki, ditangan Engkau segala kebajikan dan Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu “ .

Kemudian ulangi menarik dan menahan nafas sambil membaca ya Malik seperti yang sudah dilakukan tadi, ketika menghembuskan nafas baca do’a : “ Ya Allah ya Malik Engkaulah raja yang berkuasa penuh diseluruh penjuru langit dan bumi , hamba mohon kekuasaan dan kerajaan dari sisiMu, jadikan hamba berkuasa dibumiMu ini sebagaimana Engkau telah menjadikan orang sebelum hamba berkuasa. Jangan kau cabut kekuasan dan kerajaan yang telah Kau berikan kepada hamba ya Allah, jangan kau cabut kemualiaan yang telah kau berikan kepada hamba, ditangan Engkau segala kebajikan, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu” (acuan do’a ini adalah surat Ali imran 26 dan An Nur ayat 55) . Insya Allah dengan mewiridkan dzikir ini Allah akan memberikan kekuasaan, jabatan, kerajaan (perusahaan), serta kemuliaan dalam hidupnya. Allah juga akan memelihara kekuasaan, kerajaan , dan kemuliaan yang telah dimiliki hingga akhir hayatnya.

Baca ya Quddus ketika menarik dan menahan nafas. Ketika menghembuskan nafas baca do’a sebagai berikut : “ ya Allah ya Quddus, Engkaulah Tuhan yang maha suci, tidak ada yang bisa mendekatiMu melainkan orang yang bersih dan suci. Hamba Mohon kepada Mu ya Allah tolong hamba membersihkan diri dari berbagai kotoran dan penyakit di hati dan fikiran hamba. Bersihkan hati dan fikiran hamba dari berbagai sifat buruk dan tercela ya Allah . Ganti semua keburukan hamba , yang hamba ketahui maupun tidak hamba ketahui dengan kebaikan dari sisiMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan hamba ini ya Allah “. Insya Allah dengan mewiridkan dzikir ini kita akan terpelihara dari berbagai penyakit hati seperti sombong, takabur, ria , ujub , dengki, khianat, dusta, pemarah, gelisah, stress berkepanjangan dan Allah akan menukar semua perasaan negatif itu dengan sifat takwa, tawakal, tawadhu, sabar, ridho, ikhlas, bahagia, sejahtera dan sifat positif lainnya.

Baca ya Salam ketika menarik dan menahan nafas. Ketika menghembuskan nafas baca do’a sebagai berikut : “ Ya Allah , ya Salam Engkaulah yang memberi keselamatan kepada siapa yang Engkau kehendaki, hamba mohon keselamatan hidup didunia dan akhirat. Selamatkan hamba dari kesukaran kesempitan dan kegelapan hidup, kesukaran, kesempitan dan kegelapan mati, kesukaran kesempitan dan kegelapan di alam kubur, kesukaran kesempitan dan kegelapan dipadang mahsyar, selamatkan hamba dari panasnya api nerakaMu ya Allah. Selamatkan hamba dari jeratan tipu daya syetan yang menyesatkan, selamatkan hamba dari jeratan tipu daya dunia yang melalaikan , perkenankanlah permohonan hamba ini ya Allah”. Insya Allah dengan mewiridkan dzikir ini akan mendapatkan keselamatan dari berbagai bencana dan mara bahaya yang menghadang dalam kehidupan didunia dan akhirat

Baca ya Mu’min ketika menarik dan menahan nafas. Ketika menghembuskan nafas baca do’a sebagai berikut : “ Ya Allah ya Mu’min Engkaulah yang memberi perlindungan dan rasa aman kepada siapa yang Engkau kehendaki. Hamba berlindung kepadaMU ya Allah dari bahaya dan kemudharatan apa-apa yang hamba takuti, dari bahaya dan kemudharatan apa-apa yang hamba cemasi, dari bahaya dan kemudharatan apa-apa yang hamba kuatiri, dari bahaya dan kemudharatan apa-apa yang hamba temui, dari bahaya dan kemudharatan apa-apa yang menghampiri hamba yang terlihat maupun tidak terlihat , perkenankanlah permohonan hamba ini ya Allah “. Insya Allah dengan mewiridkan dzikir ini kita akan dilindungi dari berbagai hal yang kita cemasi, kuatiri, dan takuti juga dari berbagai hal yang kita temui atau mendatangi kita yang terlihat maupun tidak terlihat. Semakin kuat rasa takut dan cemas yang kita alami maka semakin kuat pula proteksi yang kita dapatkan.

Baca ya Muhaimin ketika menarik dan menahan nafas. Ketika menghembuskan nafas baca do’a sebagai berikut : “ Ya Allah ya Muhaimin, Engkaulah yang menjaga dan memelihara segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi. Hamba mohon padaMu ya Allah jadikan hamba beserta keluarga hamba dalam penjagaan dan pemeliharaanMu. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah penuh dengan rohmat dan berkahMU, perkenankanlah permohonan hamba ini ya Allah “ Insya Allah dengan mewiridkan dzikir ini kita beserta keluarga akan tetap berada dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah dari berbagai hal buruk dan tidak menyenangkan. Insya Allah didalam rumah tangga mendapat kedamaian dan ketentraman dijauhkan dari silang sengketa dan kekalutan. Silahkan dikembangkan do’a seperti diatas untuk kalimat asmaulhusna yang lain seperti ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Kholik….dst. Agar kaki tidak semutan ketika berdzikir dianjurkan setiap merubah bacaan dzikir , sikap duduk juga diubah pula, misalnya jika semula duduk bersila dengan kaki disilangkan diubah menjadi bersila dengan kaki saling ditumpuk.

Ini wirid untuk memuji Nama-Nama Tuhan yang Maha Segalanya. Saat kita melantunkan puji-pujian kepada-NYA, sebenarnya itulah saat kita membuka jalur koneksi dengan kekuatan paling mutakhir yang ada di alam semesta ini.

Misalnya, saat kita berdzikir berulang-ulang menyebut “Ya Bari’!” maka kita membuka jalur koneksi dengan kekuatan energi gaib penyembuhan yang ada di seluruh alam semesta sehingga bisa diniatkan untuk menyebuhkan semua penyakit.

Atau misalnya, kita berdzikir berulang menyebut ”Ya ‘Aliy!” maka kita membuka jalur koneksi dengan kekuatan energi gaib kecerdasan yang ada di seluruh alam semesta sehingga bisa diniatkan untuk mencerdaskan otak anak kita.

Sebelum dipaparkan bagaimana cara meniatkannyasecara lengkap, berikut adalah Nama-Nama Tuhan:

1. Allah
2. Ar-Rahman – Maha Pemurah
3. Ar-Rahim – Maha Penyayang
4. Al-Malik – Maha Merajai/Pemerintah
5. Al-Quddus – Maha Suci
6. As-Salam – Maha Penyelamat
7. Al-Mu’min – Maha Pengaman
8. Al-Muhaymin – Maha Pelindung/Penjaga
9. Al-Aziz – Maha Mulia/Perkasa
10. Al-Jabbar – Maha Pemaksa
11. Al-Mutakabbir – Maha Besar
12. Al-Khaliq – Maha Pencipta
13. Al-Bari’ – Maha Perancang
14. Al-Musawwir – Maha Menjadikan Rupa Bentuk
15. Al-Ghaffar – Maha Pengampun
16. Al-Qahhar – Maha Menundukkan
17. Al-Wahhab – Maha Pemberi
18. Ar-Razzaq – Maha Pemberi Rezeki
19. Al-Fattah – Maha Pembuka
20. Al-Alim – Maha Mengetahui
21. Al-Qabid – Maha Penyempit Hidup
22. Al-Basit – Maha Pelapang Hidup
23. Al-Khafid – Maha Penghina
24. Ar-Rafi – Maha Tinggi
25. Al-Muiz – Maha Pemberi Kemuliaan/Kemenangan
26. Al-Muthil – Maha Merendahkan
27. As-Sami – Maha Mendengar
28. Al-Basir – Maha Melihat
29. Al-Hakam – Maha Menghukum
30. Al-Adl – Maha Adil
31. Al-Latif – Maha Halusi
32. Al-Khabir – Maha Waspada
33. Al-Halim – Maha Penyantun
34. Al-Azim – Maha Agong
35. Al-Ghafur – Maha Pengampun
36. Ash-Shakur – Maha Pengampun
37. Al-Aliyy – Maha Tinggi Martabat-Nya
38. Al-Kabir – Maha Besar
39. Al-Hafiz – Maha Pelindung
40. Al-Muqit – Maha Pemberi Keperluan
41. Al-Hasib – Maha Mencukupi
42. Aj-Jalil – Maha Luhur
43. Al-Karim – Maha Mulia
44. Ar-Raqib – Maha Pengawas
45. Al-Mujib – Maha Mengabulkan
46. Al-Wasi – Maha Luas Pemberian-Nya
47. Al-Hakim – Maha Bijaksana
48. Al-Wadud – Maha Pencinta
49. Al-Majid – Maha Mulia
50. Al-Baith – Maha Membangkitkan
51. Ash-Shahid – Maha Menyaksikan
52. Al-Haqq – Maha Benar
53. Al-Wakil – Maha Berserah
54. Al-Qawiyy – Maha Memiliki Kekuatan
55. Al-Matin – Maha Sempurna Kekuatan-Nya
56. Al-Waliyy – Maha Melinuingi
57. Al-Hamid – Maha Terpuji
58. Al-Muhsi – Maha Menghitung
59. Al-Mubdi’ – Maha Memulai/Pemula
60. Al-Muid – Maha Mengembalikan
61. Al-Muhyi – Maha Menghidupkan
62. Al-Mumit – Maha Mematikan
63. Al-Hayy – Maha Hidup
64. Al-Qayyum – Maha Berdiri Dengan Sendiri-Nya
65. Al-Wajid – Maha Menemukan
66. Al-Majid – Maha Mulia
67. Al-Wahid – Maha Esa
68. As-Samad – Maha Diminta
69. Al-Qadir – Maha Kuasa
70. Al-Muqtadir – Maha Menentukan
71. Al-Muqaddim – Maha Mendahulukan
72. Al-Mu’akhkhir – Maha Melambat-lambatkan
73. Al-’Awwal – Maha Pemulaan
74. Al-’Akhir – Maha Penghabisan
75. Az-Zahir – Maha Menyatakan
76. Al-Batin – Maha Tersembunyi
77. Al-Wali – Maha Menguasai Urusan
78. Al-Mutaali – Maha Suci/Tinggi
79. Al-Barr – Maha Bagus (Sumber Segala Kelebihan)
80. At-Tawwab – Maha Penerima Taubat
81. Al-Muntaqim – Maha Penyiksa
82. Al-Afuww – Maha Pemaaf
83. Ar-Ra’uf – Maha Mengasihi
84. Malik Al-Mulk – Maha Pemilik Kekuasaan
85. Thul-Jalali wal-Ikram – Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan
86. Al-Muqsit – Maha Mengadili
87. Aj-Jami – Maha Mengumpulkan
88. Al-Ghaniyy – Maha Kaya Raya
89. Al-Mughni – Maha Penberi Kekayaan
90. Al-Mani – Maha Membela/Menolak
91. Ad-Darr – Maha Pembuat Bahaya
92. An-Nafi – Maha Pemberi Manfaat
93. An-Nur – Maha Pemberi Cahaya
94. Al-Hadi – Maha Pemberi Petunjuk
95. Al-Badi – Maha Indah/Tiada Bandingan
96. Al-Baqi – Maha Kekal
97. Al-Warith – Maha Membahagi/Mewarisi
98. Ar-Rashid – Maha Pandai/Bijaksana
99. As-Sabur – Maha Penyabar

Cara dzikir berdasarkan manfaatnya menurut buku “Khasiat Asmaul-Husna” karya Abu Nur Husnina sebagai berikut:

1. “Ya Allah!” apabila dizikirkan 500 x setiap malam, lebih-lebih lagi selepas sholat tahajjud atau sholat sunat 2 rakaat mempunyai pengaruh yang besar di dalam mencapai segala yang diusahakan dan dihajati.

2. “Ya Rahman!” apabila dizikirkan sesudah sholat 5 waktu sebanyak 500x, maka hati kita akan menjadi terang, tenang & sifat-sifat pelupa & gugup akan hilang dengan izin Allah.

3. “Ya Rahim!” apabila dizikirkan sebanyak 100 x setiap hari, InsyaAllah kita akan mempunyai daya penarik yang besar sekali hingga manusia merasa cinta & kasih serta sayang terhadap kita.

4. “Ya Malik!” apabila dizikirkan sebanyak 121 x setiap pagi atau setelah tergelincirnya matahari, segala perkerjaan yang dilakukan setiap hari akan mendatangkan berkat & kekayaan yang diridhoi Allah.

5. “Ya Quddus!” apabila dizikirkan sebanyak 100 x setiap pagi setelah tergelincir matahari, maka hati kita akan terjaga dari semua penyakit hati seperti sombong, iri hari, dengki dll.

6. “Ya Salam!” apabila dizikirkan sebanyak 136 x, InsyaAllah jasmani & rohani kita akan terhindar dari segala penyakit sehingga badan menjadi segar sehat & sejahtera.

7. “Ya Mukmin!” apabila dizikirkan sebanyak 236 x, InsyaAllah diri kita, keluarga & segala kekayaan yang dimiliki akan terpelihara & aman dari segala macam gangguan kejahatan.

8. “Ya Muhaimin!” apabila dizikirkan sebanyak 145 x sesudah sholat fardhu Isya, Insyaallah pikiran & hati kita akan menjadi terang & bersih.

9. “Ya ‘Aziz!” apabila dizikirkan sebanyak 40 x sesudah sholat subuh, InsyaAllah, kita akan menjadi orang yang mulia, disegani orang yang penuh kewibawaan.

10.”Ya Jabbar!” apabila dizikirkan sebanyak 226 x pagi & petang, semua musuh akan menjadi tunduk & patuh dengan izin Allah.

11. “Ya Mutakabbir!” apabila dizikirkan sebanyak 662 x, maka dengan kebijaksanaan bertindak, kita akan dapat menundukkan semua musuh, bahkan mereka akan menjadi pembantu yg setia.

12.”Ya Khaliq!” dibaca mengikut kemampuan atau sebanyak 731x, InsyaAllah yang ingin otak cerdas, cepat menerima sesuatu pelajaran , amalan ini akan memberikan otak kita cerdas dan cepat faham.

13.”Ya Baarii’!” sekiranya kita berada didalam kesukaran atau sedang sakit, dibaca sebanyak 100 x selama 7 hari berturut-turut, InsyaAllah kita akan terlepas dari kesukaran & sembuh dari penyakit tersebut.

14.”Ya Musawwir!” sekiranya seorang isteri yang sudah lama belum mempunyai anak, maka ikhtiarnya dengan berpuasa selama 7 hari dari hari Minggu hingga Sabtu. Di waktu akan berbuka puasa, ambil segelas air & dibacakan “Ya Musawwir” sebanyak 21 x, kemudian diminum air tersebut untuk berbuka puasa. Bagi sang suami, hendaklah melakukan amalan yang sama tetapi hanya dengan berpuasa selama 3 hari. Kemudian pada waktu hendak berjima’, bacalah zikir ini sebanyak 10 x, InsyaAllah akan dikurniakan anak yang soleh.

15.”Ya Ghaffaar!” sambil beri’tikaf (diam dalam masjid dalam keadaan suci) bacalah zikir ini sebanyak 100 x sambil menunggu masuknya waktu sholat Jumaat, InsyaAllah akan diampunkan dosa-dosa kita.

16.”Ya Qahhaar!” dizikir menurut kemampuan atau sebanyak 306 x, maka hati kita akan dijaga dari ketamakkan & kemewahan dunia & InsyaAllah orang-orang yang selalu memusuhi kita akan sadar & tunduk akhirnya.

17. “Ya Wahhaab!” dizikir sebanyak 100 x sesudah sholat fardhu, barang siapa yang selalu didalam kesempitan, Insya Allah segala kesulitan atau kesempitan dalam soal apa pun akan hilang.

18. “Ya Razzaq!” dizikir mengikut kemampuan sesudah sholat fardhu khususnya sholat subuh, Insya Allah akan dipermudahkan rezeki yang halal & membawa berkat. Rezeki akan datang tanpa diduga.

19. “Ya Fattah!” dizikir sebanyak 71 x sesudah selesai sholat subuh, InsyAllah hati kita akan dibuka oleh Allah, sehingga mudah menerima kebenaran, pengetahuan dan kebijaksanaan.

20. “Ya ‘Aalim!” dizikir sebanyak 100 x setiap kali selesai sholat Maktubah, Insya Allah akan mendapat kemakrifatan yang sempurna.

21. “Ya Qaabidhu!” dizikirkan 100 x setiap hari, maka dirinya akan semakin dekat dengan Allah & terlepas dari segala bentuk ancaman.

22. “Ya Baasithu!” Bagi mereka yg berniaga atau mempunyai usaha2 lain, kuatkanlah usaha & berniaga itu dengan memperbanyakkan membaca zikir ini setiap hari, InsyaAllah rezeki akan menjadi murah.

23. “Ya Khaa’fidh!” dizikirkan sebanyak 500 x setiap hari, dalam keadaan suci, khusyuk & tawaduk, InsyaAllah segala maksud akan ditunaikan Allah. Juga apabila mempunyai musuh, musuh itu akan jatuh martabatnya.

24. “Ya Raafi!” dizikirkan setiap hari, baik siang atau malam sebanyak 70 x, InsyaAllah keselamatan harta benda di rumah, di kedai atau di tempat-tempat lain akan selamat & terhindar dari kecurian.

25. “Ya Mu’izz!” dizikirkan sebanyak 140 x setiap hari, Insya Allah akan memperolehi kewibawaan yang besar terutama ketua-ketua jabatan atau perniagaan.

26. “Ya Muzill!” Perbanyakkanlah zikir ini setiap hari, sekiranya ada orang berhutang kepada kita & sukar untuk memintanya, InsyaAllah si penghutang akan sadar & membayar hutangnya kembali.

27. “Ya Samii’!” Sekiranya inginkan doa kita makbul & pendengaran telinga kita tajam, biasakanlah zikir ini setiap hari menurut kemampuan, lebih-lebih lagi sesudah sholat Dhuha, InsyaAllah doa kita akan mustajab.

28. “Ya Bashiir!” Dizikirkan sebanyak 100 x sebelum sholat Jumat, InsyaAllah akan menjadikan kita terang hati, cerdas otak & selalu diberikan taufik & hidayah dari Allah.

29. “Ya Hakam!” dizikirkan sebanyak 68 x pada tengah malam dalam keadaan suci, InsyaAllah dapat membuka hati seseorang itu mudah menerima ilmu-ilmu agama & membantu kecepatan mempelajari ilmu-ilmu agama.

30. “Ya Adllu!” dizikirkan sebanyak 104 x setiap hari sesudah selesai sholat 5 waktu, InsyaAllah diri kita selalu dapat berlaku adil.

31. “Ya Lathiif!” Dengan memperbanyakkan zikir ini mengikut kemampuan, InsyaAllah bagi para peniaga, ikhtiar ini akan menjadikan barangan jualannya menjadi laris & maju.

32. “Ya Khabiir!” Dengan memperbanyakkan zikir ini setiap hari, terkandung faedah yang teramat banyak sekali sesuai dengan maksud zikir ini antara lain faedahnya ialah dapat mempertemukan kita dengan siapapun yang kita inginkan, termasuk bertemu dengan teman atau anak yang telah terpisah sekian lama.

33. “Ya Haliim!” Dizikirkan sebanyak 88 x selepas sholat lima waktu, bagi mereka yang mempunyai kedudukan di dalam pemerintahan, organisasi atau kelompok apa saja, InsyaAllah dipastikan kedudukannya tidak akan digoyang atau digugat.

34. “Ya ‘Aziim!” dizikirkan sebanyak 12 x setiap hari untuk orang yang sekian lama menderitaisakit, InsyaAllah akan sembuh. Juga apabila dibaca 12 x kemudian ditiupkan pada tangan lalu diusap-usap pada seluruh badan, maka dengan izin Allah akan terhindar dari gangguan jin, jin syaitan & sebagainya.

35. “Ya Ghafuur!” bagi orang yang bertaubat, hendaklah memperbanyakkan zikir ini dengan mengakui dosa-dosa & beriktikad untuk tidak mengulanginya, InsyaAllah akan diterima taubatnya oleh Allah.

36. “Ya Syakuur!” dizikirkan sebanyak 40 x sehabis sholat hajat, sebagai pengucapan terima kasih kepada Allah, InsyaAllah semua hajat kita akan dimakbulkan Allah. Lakukanlah setiap kali kita mempunyai hajat yang penting & terdesak.

37. “Ya ‘Aliy!” Untuk mencerdaskan otak anak kita yang bebal, tulislah zikir ini sebanyak 110 x (** di dalam bahasa Arab) lalu direndam pada air yang dingin & diberikan si anak meminumnya, InsyaAllah lama kelamaan kecerdasan si anak itu akan berubah cemerlang.

38. “Ya Kabiir!” Bagi seseorang yang kedudukannya telah dirampas atau dilucuti gara-gara sesuatu fitnah, maka bacalah zikir ini sebanyak 1000 x selama 7 hari berturut-turut dalam keadaan suci sebagai pengaduan kepada Allah. Lakukanlah sesudah sholat malam (tahajud atau hajat).

39. “Ya Hafiiz!” dizikir sebanyak 99 x, InsyaAllah diri kita akan terlindung dari gangguan binatang buas terutamanya apabila kita berada di dalam hutan.

40. “Ya Muqiit!” Sekiranya kita berada di dalam kelaparan seperti ketika sesat di dalam hutan atau di mana sahaja sehingga sukar untuk mendapatkan bekalan makanan, maka perbanyakkan zikir ini. InsyaAllah badan kita akan menjadi kuat & segar kerana rasa lapar akan hilang.

41. “Ya Hasiib!” Untuk memperteguhkan kedudukan yang telah kita jawat, amalkan zikir ini sebanyak 777 x sebelum matahari terbit & selepas sholat Maghrib, InsyaAllah akan meneguhkan kedudukan dan terhindar dari gangguan.

42. “Ya Jaliil!” Barangsiapa mengamalkan zikir ini pada sepertiga malam yang terakhir, InsyaAllah kita akan mendapati perubahaan yang mengagumkan – bisnis akan bertambah maju. Andai seorang pegawai, maka kedudukan kita akan ditinggikan dan mendapat tempat yang terhormat izin Allah.

43. “Ya Kariim!” Untuk mencapai darjat yang tinggi & mulia di dunia mahupun di akhirat kelak, maka amalkan zikir ini sebanyak 280 x ketika hendak tidur. Allah akan mengangkat derajat mereka yang mengamalkan zikir ini.

44. “Ya Raqiib!” Untuk penjagaan barang yang dikhawatirkan, maka zikirkan sebanyak 50 x setiap hari dengan niat agar barang-barang yang dikhawatirkan berada di tempat yang jauh & sukar dijaga akan terhindar dari pencurian dan gangguan lainnya.
45. “Ya Mujiib!” Sesungguhnya Allah adalah Zat yang menerima doa hambaNya & agar doa kita mustajab & selalu diterima Allah, hendaklah mengamalkan zikir ini sebanyak 55 x sesudah sholat subuh. Insyaallah Tuhan akan mengabulkan doa kita.

46. “Ya Waasi!” Apabila di dalam kesulitan maka amalkan zikir ini sebanyak 128 x setiap pagi & petang, InsyaAllah segala kesulitan akan hilang berkat pertolongan Allah. Andai zikir ini sentiasa diamalkan, InsyaAllah Tuhan akan menjaga kita dari iri dengki sesama makhluk.

47. “Ya Hakiim!” Bagi pelajar atau sesiapa saja yang memperbanyakkan zikir ini setiap hari, InsyaAllah akalnya akan menjadi cerdas & lancar didalam menghafal & mengikuti pelajaran. Amalkanlah sekurang-kurangnya 300x setiap hari.

48. “Ya Waduud!” Amalkan zikir ini sebanyak 11,000 x pada setiap malam. InsyaAllah kita akan menjadi insan yang sentiasa bernasib baik, disayangi & rumahtangga kita akan sentiasa berada didalam keadaan harmoni.

49. “Ya Majiid!” Untuk ketenteraman keluarga. Setiap anggota keluarga sentiasa menyayangi & menghormati kita sebagai kepala keluarga, maka amalkan zikir ini sebanyak 99 x, sesudah itu hembuskan kedua belah tapak tangan & usap ke seluruh tubuh dan muka. InsyaAllah semua anggota keluarga kita akan menyayangi & menghormati kita.

50. “Ya Baa’its!” Zikirkan sebanyak 100 x dengan meletakkan kedua tangan ke dada, InsyaAllah akan memberi kelapangan dada dengan ilmu & hikmah.

51. “Ya Syahiid!” Apabila ada di kalangan anggota keluarga kita yang suka membangkang dan sebagainya, maka zikirkan sebanyak 319 x secara berterusan setiap malam sehingga si pembangkang akan sedar & berubah perangainya.

52. “Ya Haq”! Perbanyakkan zikir ini, InsyaAllah ianya sangat berfaedah sekali untuk menebalkan iman & taat di dalam menjalankan perintah Allah.

53. “Ya Wakiil” Sekiranya terjadi hujan yang disertai ribut yang kuat, atau terjadi gempa, maka ketika itu perbanyakkan zikir ini, InsyaAllah bencana tersebut akan menjadi reda & kembali seperti sediakala.

54. “Ya Qawiy!” Amalkan zikir ini sebanyak mungkin agar kita tidak gentar apabila berhadapan dengan keadaan apapun termasuk keadaan yang berbahaya.

55. “Ya Matiin!” Amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin untuk mengembangkan kekuatan sehingga musuh apapun merasa gentar dan ketakutan.

56. “Ya Waliy!” mengamalkan zikir ini akan mengukuhkan kedudukan kita dan terhindar dari gangguan oleh orang-orang yang bersifat dengki.

57. “Ya Hamiid!” Perbanyakkan zikir ini sebagai pengakuan bahwa hanya Allah saja yang paling berhak menerima segala pujian.

58. “Ya Muhshiy!” Sekiranya kita inginkan diri kita digolongkan didalam pertolongan yang selalu dekat dengan Allah (muraqabah), maka amalkan zikir ini sebanyak mungkin sesudah sholat 5 waktu.

59. “Ya Mubdiu!” Agar segala apa yang kita rancangkan akan berhasil, maka zikirkan sebanyak 470 x setiap hari.

60. “Ya Mu’id!” Andai ada anggota keluarga yang menghilangkan diri dan sebagainya, amalkan zikir ini sebanyak 124 x setiap hari sesudah sholat.
61. “Ya Muhyiy!” amalkan zikir ini sebanyak 58 x setiap hari, InsyaAllah kita akan diberikan kemuliaan derajat dunia & akhirat kelak.

62. “Ya Mumiit!” Barangsiapa memperbanyakkan zikir ini, InsyaAllah akan dipermudahkan didalam perniagaan, bisnis, politik dan sebagainya.

63. “Ya Hayyu!” Untuk mencapai kekuatan mental/batiniah didalam menjalani kehidupan, perbanyakkanlah zikir ini.

64. “Ya Qayyuum!” Telah berkata Imam Ghazali bahawa barangsiapa yang ingin memperolehi harta yang banyak lagi barokah, ingin dikasihi oleh setiap manusia, ingin berwibawa, ditakuti musuh & ingin menjadi insan yang terhormat, maka berzikirlah dgn “Ya Hayyu Ya Qayyuum…” sebanyak 1,000 x setiap malam atau siang hari. Hendaklah melakukannya secara terus menerus, Insya Allah akan tercapai segala hajat.

65. “Ya Waajid!” Andai berkeinginan keperibadian yang kukuh, tidak mudah terpengaruh & teguh pendirian, maka perbanyakkan zikir ini.

66. “Ya Maajid!” Demi kecerdasan otak dan agar dipermudahkan hati untuk menerima pelajaran, maka hendaklah pelajar tersebut memperbanyakkan zikir ini setiap hari.

67. “Ya Waahid!” Bagi pasangan yang belum dikaruniai anak dan ingin segera untuk menimang bayi, amalkanlah zikir ini sebanyak 190 x setiap kali selesai menunaikan sholat 5 waktu selama satu bulan & selama itu juga hendaklah berpuasa sunat Senin dan kamis.

68. “Ya Somad! Ketika dalam kelaparan akibat tersesat atau kesempitan hidup, maka mohonkan kepada Allah dengan zikir ini sebanyak mungkin. InsyaAllah, diri akan terasa segar & sentiasa merasa longgar hidupnya.

69. “Ya Qaadir!” Apabila kita berhajatkan sesuatu namun selalu gagal, maka amalkan zikir ini sebanyak 305 x setiap hari, Insya Allah segala hajat akan berhasil.

70. “Ya Muqtadir!” Agar tercapai keinginan yang dikehendaki, selain perlu berikhtiar lahirah, maka berzikirlah dengan zikir ini semampunya. Zikir ini mempercepatkan keberhasilan keinginan kita.

71. “Ya Muqaddim!” Menurut Imam Ahmad bin Ali Al-Buuniy, beliau berkata “Barangsiapa yang berzikir dengan zikir ini sebanyak 184 x setiap hari, InsyaAllah, niscaya segala usahanya akan berhasil”.

72. “Ya Muahkhir”! Bagi meninggikan lagi ketaatan kita kepada Allah, perbanyakkanlah zikir ini.

73. “Ya Awwal!!” Barangsiapa yang mengamalkan zikir ini sebanyak 37 x setiap hari, InsyaAllah segala apa yang dihajati akan diperkenankan Allah.

74. “Ya Aakhir!” Amalkan berzikir sebanyak 200 x sesudah sholat 5 waktu selama satu bulan, InsyaAllah Tuhan akan membuka pintu rezeki yang halal.

75. “Ya Dhaahir!” Amalkanlah zikir ini sebanyak 1,106 x selesai sholat waktu di tempat yang sunyi (khalwat), niscaya Allah akan membuka hijab padanya dari segala rahasia yang sukar serta diberi kefahaman ilmu.

76. “Ya Baathinu!” Seperti no. 75 juga, tetapi amalkan sebanyak 30 x sesudah sholat fardhu.

77. “Ya Waaliy!” Memperbanyakkan zikir ini setiap pagi & petang menyebabkan seseorang menjadi ahli ma’rifat dan hatinya dibuka oleh Allah. Para wali Allah juga selalu memperbanyakkan zikir ini

78. “Ya Muta’aAliy!” Sekiranya kita ingin berjumpa dengan mereka yang berkedudukan tinggi atau mereka yang sukar ditemui, maka bacalah zikir ini sebanyak mungkin. InsyaAllah dengan mudah kita akan berjumpa dengannya & segala hajat yang penting akan berhasil.

79. “Ya Barr!” Amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin setiap hari, InsyaAllah segala apa yang kita hajati akan terlaksana dengan mudah.

80. “Ya Tawwaab!” Bagi orang yang selalu membuat dosa & ingin bertaubat maka hendaklah memperbanyakkan zikir ini supaya dengan mudah diberikan petunjuk kembali ke jalan yang lurus.

81. “Ya Muntaqim!” Jika kita berhadapan dengan orang yang zalim, supaya dia tidak melakukan kezalimannya terhadap kita, maka hendaklah kita memperbanyakkan zikir ini setiap kali sesudah sholat fardhu. Insyaallah, kita akan mendapat pertolongan Allah.

82. “Ya ‘Afuww!” Barangsiapa memperbanyakkan zikir ini, niscaya dia akan diampuni segala dosanya oleh Allah.

83. “Ya Rauuf!” Bagi siapa yang ingin dirinya disayangi dan disenango oleh teman atau siapa saja yang memandangnya, amalkan zikir ini waktu siang malam.

84. “Ya Maalikul Mulki!” Seseorang pimpinan/ ketua yang ingin kedudukan yang langgeng dan tanpa diganggu gugat, hendaklah selalu mengamalkan zikir ini sebanyak 212 x sesudah sholat fardhu & 212 pada setiap malam selama sebulan.
85. “Ya Zul Jalaali wal Ikraam!” Amalkanlah zikir ini sebanyak 65 x setiap hari selama sebulan, InsyaAllah segala hajat kita akan tercapai dengan pertolongan Allah.

86. “Ya Muqsith!” Berzikirlah dengan zikir ini mengikut kemampuan, InsyaAllah Tuhan akan menganugerahkan sifat adil kepada mereka yang mengamalkannya.

87. “Ya Jaami’!” Sekiranya ada dikalangan keluarga kita atau isteri kita yang lari dari rumah, maka amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin pada setiap hari dengan niat semoga Allah menyadarkan orang tersebut. Dengan izin Allah orang yang lari itu akan pulang dalam jangka waktu yang singkat.

88. “Ya Ghaniy!” Amalkanlah zikir ini pada setiap hari sebanyak mungkin, InsyaAllah apa yang kita usahakan akan cepat berhasil & kekayaan yang kita perolehi itu akan mendapat berkat.

89. “Ya Mughniy!” Mintalah kekayaan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia & akhirat kepada Allah dengan memperbanyakkan zikir ini, InsyaAllah segala hajat kita akan tercapai.

90. “Ya Maani’!” Andai kita selalu mengamalkan zikir ini sebanyak 161 x pada waktu menjelang sholat subuh setiap hari, InsyaAllah kita akan terhindar dari orang-orang yang zalim & suka membuat angkara.

91. “Ya Dhaarr!” Asma ini sangat berguna didalam ikhtiar kita untuk menyembuhkan sesuatu penyakit yang sudah menahun dan lama diobati. Amalkanlah zikir ini sebanyak 1001 x pada setiap hari, InsyaAllah dengan ikhtiar ini penyakitnya cepat sembuh.

92. “Ya Naafi’ “! Menurut Imam Ahmad Al-Buniy, barangsiapa mengamalkan zikir ini setiap hari, maka bagi orang yang sakit, sakitnya akan sembuh, & bagi orang yang susah akan dihilangkan kesusahannya dengan izin Allah.

93. “Ya Nuur!” Menurut Sheikh Ahmad bin Muhammad As Shawi, barangsiapa yang menghendaki kemuliaan yang agung & memperolehi apa terbaik untuk kebaikan di dunia akhirat, maka hendaklah selalu berzikir dengan zikir ini pagi & petang.

94. “Ya Haadiy!” Bagi siapa yang dalam perjalanan ke suatu tempat tertentu, kemudian ia tersesat, hendaklah ia memohon petunjuk Allah dengan memperbanyakkan zikir ini, akan diberikan pertolongan Allah lepas dari kesesatan tersebut.

95. “Ya Baadii!” Andai kita mempunyai rencana/rancangan yang sangat penting & bagi memastikan rencana kita itu berjaya dan berjalan lancar, maka berzikirlah dengan zikir ini sebanyak 500 x selepas sholat fardhu. InsyaAllah Tuhan akan memberikan pertolongan hingga rencana kita sukses.

96. “Ya Baaqy!” Amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin tanpa batas waktu, InsyaAllah dengan ikhtiar ini semua perkerjaan yang telah dilakukan akan berda pada puncak sukses dan rezeki tidak akan mudah terlepas, bisnis tidak akan rugi atau bangkrut.

97. “Ya Waarits!” berzikir sebanyak 500 x selepas sholat fardhu atau sebagainya, segala urusan kita akan berjalan lancar. Pada setiap malam berzikir dengan zikir ini sebanyak 707 x, Allah akan memberi petunjuk sehingga usaha kita akan berhasil dengan ridho-NYA.

98. “Ya Rasyiid!” biasakanlah zikir ini sebanyak mungkin, niscaya otak kita akan bertambah cerdas.

99. “Ya Shabuur!” Agar kita diberi kesabaran oleh Allah dalam segala hal, maka perbanyakkanlah zikir ini menurut kemampuan. Dengan sifat sabar penuh pengharapan, maka segala usaha akan mencapai kejayaan.
Manfaat Dzikir Asmaulhusna

Ada 99 nama Allah (Asmaulhusna ) yang disampaikan Rasulullah dalam beberapa hadist , Dalam surat Al A’raaf 180 kita dianjurkan untuk berdo’a dengan menyebut asmaulhusna tersebut. Do’a yang dapat disampaikan dengan menyebut Asmaulhusna sangat luas mencakup berbagai aspek kehidupan didunia maupun akhirat. Dengan tehnik olah napas seperti yang disampaikan diatas kita bisa berdo’a dengan menyebut asmaulhusna dalam waktu yang lama dan konsentrasi penuh tanpa diganggu rasa kantuk, lelah, bosan atau kram. Insya Allah orang yang melakukan kegiatan dzikir asmaulhusna ini akan mendapat manfaat yang banyak dalam kehidupan sehari harinya, Allah menjamin semua do’a yang ditunjukan pada-Nya dengan ikhlas dan sungguh sungguh.

Dzikir pernapasan Asmaulhusna dapat digunakan untuk membentuk karakter yang tangguh, menghilangkan berbagai sifat buruk, proteksi diri dari berbagai bahaya dan bencana, menjaga kesehatan, menyembuhkan berbagai penyakit fisik dan rohani, meraih sukses dan keberuntungan, mendekatkan diri pada Allah, mengalahkan musuh, keselamatan hidup dunia dan akhirat dan banyak lagi manfaat lainnya. Dzikir pernapasan Asmaulhusna ini juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh , sehat kuat dan prima sehingga tidak mudah diserang berbagai penyakit. Jika karena sesuatu hal terkena benturan atau mendapat luka pemulihannya juga bisa lebih cepat dari biasanya.


Dzikir Pernapasan Asmaulhusna tidak terkendala oleh rasa kantuk, bosan dan semutan, semakin lama terasa semakin asik dan nikmat, badan terasa hangat dan penuh energi. Menarik dan menghembuskan napas secara perlahan dan penahanan napas menyebabkan kadar oxigen yang dihirup meningkat menjadi 4 (empat) kali lipat dibanding kondisi normal. Energi yang dihirup akan mengalir keseluruh tubuh mengisi tempat yang lemah dan kosong didalam jaringan tubuh, sehingga badan terasa hangat dan penuh energi.

Teknik pengolahan napas pada saat membaca dzikir asmaulhusna, dapat meningkatkan konsentrasi , sehingga fikiran dan perasaan fokus pada dzikir dan do’a yang dibaca. Dzikir dan do’a yang dibaca akan meresap kedalam fikiran bawah sadar, hingga membentuk kepribadian dan karakter sesuai dengan do’a yang dibaca. Do’a yang dibaca dengan sungguh sungguh dan khusuk insya Allah tidak akan tertolak, inilah kekuatan utama dari dzikir pernapasan asmaulhusna.

Bagi para pemula bukanlah hal mudah melakukan tehnik pernapasan seperti diatas, kapasitas dan kemampuan paru paru yang masih rendah menyebabkan napas sering tersengal sengal. Bagi yang sudah terlatih dan memiliki kapasitas dan kemampuan paru paru yang besar, melakukan tehnik pernapasan seperti diatas tidaklah sulit. Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan paru paru bisa dilakukan dengan senam pernapasan dzikrullah seperti yang diperagakan diblog ini. Dengan melatih jurus senam pernapasan dzikrullah kapasitas paru paru akan meningkat, sehingga penarikan dan penahanan napas bisa dilakukan dengan ringan dan mudah.

Syaikh Albani rahimahullah dalam “At Tawassul An waa’uhu wa ahkaamuhu” I/29, mengatakan, tidak mengapa dalam berdoa, bertawassul dengan menggunakan Nama2 Allah yg indah (Asmaa’ul Husna), atau dengan menggunakan sifat dari sifat2 Allah yg tinggi.

 Contoh :
“Allahumma innii as-aluka bi annaka antar rohmaanur rohiimul lathiiful khobiir, an tu’aafiinii”.
Artinya :
Ya Allah, aku memohon kepada-MU, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Mahalembut dan Mahamengetahui, selamatkanlah (dunia akhirat)ku.
Dalam doa tsb, seseorang (-membuat doa sendiri-) menyampaikan doanya dengan menggunakan perantara Nama-nama Allah : ar Rohmaan, ar Rahiim, al Lathiif dan al Khobiir.

Diantara zikir dan doa yg dicontohkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, yg sering beliau baca yg didalamnya terdapat asma’ul husna adalah :
“Robbighfirlii wa tub ‘alayya, innaka antat tawwaabul ghofuur”,

Sebagaimana hadits Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata:
” Sungguh kami telah menghitung ketika kami dalam satu majlis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau seratus kali mengucapkan:
“Robbighfirlii wa tub ‘alayya, innaka antat tawwaabul ghofuur.”
Artinya:
Wahai Rabbku, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun.
[Diriwayatkan Ahmad (2/21), Abu Dawud (6516), At-Tirmidzi (3434), An-Nasai didalamkitab Al-Kubra (10292), dan Ibnu Majah (3814).

atau
"Robbighfirlii wa tub 'alayya, innaka antat tawwaabur rohiim". [DOA & WIRID, ust. Yazid bin Abdul Qadir Jawas].

Adapun mewiridkan asmaul husna, seperti :
Ya Allah……………..sekian kali
Allah..Allah..Allah.. sekian kali
Hu…hu…hu..hu…… sekian kali
Ya jabbar………….. sekian kali
Ya Rahman……….. sekian kali
dan lain-lain banyak sekali wirid2 yang seperti ini, MAKA INI sama sekali tidak ada dalilnya, dan mengada-ngada dalam perkara agama.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
”Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu amalan dalam urusan agama yang bukan datang dari kami (Allah dan Rasul-Nya), maka tertolaklah amalnya itu”. (SHAHIH, riwayat Muslim Juz 5,133)

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, patuh dan taat walaupun dipimpin budak Habasyi, karena siapa yang masih hidup dari kalian maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah pada Khulafaur Rasyidin yang memberi petunjuk berpegang teguhlah kepadanya dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Dan waspadalah terhadap perkara-perkara yang baru (yang diada-adakan) kepada hal-hal yang baru itu adalah kebid’ahan dan setiap kebid’ahan adalah kesesatan”. [SHAHIH. HR.Abu Dawud (4608), At-Tirmidziy (2676) dan Ibnu Majah (44,43),Al-Hakim (1/97)]

“Sesungguhnya Syetan telah berputus asa untuk disembah dinegri kalian, tetapi ia senang ditaati menyangkut hal selain itu diantara amal perbuatan yang kalian anggap sepele, maka berhati-hatilah. Sesungguhnya aku telah meninggalkan/mewariskan pada kalian apa2 yang jika kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah NabiNya” (HASAN, riwayat Bukhari, Muslim, Al Hakim, Adz zahabi, Albani)

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.
“Akan datang pada akhir umatku orang-orang yang menyampaikan kepada kalian apa-apa yang tidak pernah kalian dengar dan tidak pernah didengar oleh bapak-bapak kalian, maka waspadalah kalian dari mereka!” [SHAHIH. HR. Muslim 1/12]

 
sumber :
http://www.fadhilza.com/2011/07/tadabbur/dzikir-pernapasan-asmaulhusna.html
http://aslibumiayu.wordpress.com/2012/10/25/asmaul-husna-bagaiman-penerapan-dalam-mengamalkannya-apakah-dengan-dinyanyikan/
http://ajianmu.blogspot.com/2013/07/dzikir-asmaul-khusna.html

3 komentar:

 1. Salam silaturahim untuk saudara-saudara semua.. semoga Maunah dan Ridho Allah selalu menyertai kita semua. www.riyadhohayatkursi.com

  BalasHapus
 2. Saya Sangat BerTerima kasih Atas Bantuan Angka Ritual MBAH…Angka MBAH EROK PRANAL Tembus 100%…Saya udah kemana-mana mencari angka yang mantap selalu gak ada hasilnya…sampai- sampai hutang malah menumpuk…tanpa sengaja seorang teman lagi cari nomer jitu di internet…Kok ketemu NomoR MBAH EROK PRANAL..Saya coba beli Paket 4D ternyata Tembus…dan Bagai di sambar Petir..Ternyata Angka Ritual Ghoib MBAH EROK PRANAL…Yang SaYa Minta Tembus 4D…Baru kali ini saya mendapat angka ritual yang benar-benar Mantap…Bagi saudara yang ingin merubah Nasib seperti saya…Anda Bisa CALL/SMS Di Nomer MBAH EROK PRANAL 085 377 797 151.(((Buktikan Aja Sendiri Saudara-Saudari)))
  Saya Sangat BerTerima kasih Atas Bantuan Angka Ritual MBAH…Angka MBAH EROK PRANAL Tembus 100%…Saya udah kemana-mana mencari angka yang mantap selalu gak ada hasilnya…sampai- sampai hutang malah menumpuk…tanpa sengaja seorang teman lagi cari nomer jitu di internet…Kok ketemu NomoR MBAH EROK PRANAL..Saya coba beli Paket 4D ternyata Tembus…dan Bagai di sambar Petir..Ternyata Angka Ritual Ghoib MBAH EROK PRANAL…Yang SaYa Minta Tembus 4D…Baru kali ini saya mendapat angka ritual yang benar-benar Mantap…Bagi saudara yang ingin merubah Nasib seperti saya…Anda Bisa CALL/SMS Di Nomer MBAH EROK PRANAL 085 377 797 151.(((Buktikan Aja Sendiri Saudara-Saudari)))  BalasHapus
 3. Asalamualaikum mbah ,ijin untuk melaksanakan fadilah atau wasilah keilmuan yg mbah telah turunkan barakalloh

  BalasHapus